Inbjudan

1Kanot SM 2017

Alla SM-klasser i kanotsprint
Alla RM-klasser i kanotsprint
SM i drakbåt

Övriga arrangemang: Miniorlopp

OBS! För deltagande i SM och RM måste man vara född 2004 eller tidigare. Detta gäller dock inte övriga arrangemang under veckan.

 Ladda ner inbjudan

Inbjudan SM2017

Inbjudan Drakbåt

Ordinarie anmälan görs senast 30 juni 2017 via ERTournament, http://teamsite.prorok.se
Efteranmälan tas emot till dubbel avgift och i mån av plats.
Ofullständig anmälan kan komma att behandlas som efteranmälan.

Startavgift: 
H/D 18–22 och masters: 130:-/kanot och distans. Ungdom: 80:-/kanot och distans. Drakbåt: Ej klart.  Betalning via Postgiro  33 18 93-8.

Strykning: Vi är tacksamma om så många strykningar som möjligt kommer till vår kännedom i god tid, så vi kan anpassa startlistorna. Ingen strykningsavgift.  Strykningar, besättningsändringar mm till sm@jonkopingskanotklubb.se