Tävlingsinformation

Frågor angående tävlingen besvaras av:

  • Överledare: Sten-Erik Olsén  070-5656981, Alexandra Nielsen 0730-549773
  • Tävlingsledare: Magnus Mattson Mårn,  070-6521700, m.m-m@telia.com
  • Sekretariat: Helena Schörling, Christel Paldanius och Kerstin Johansson
  • Kassör: Kerstin Johansson och Björn Granberg

Lagledarträff: Måndag kl 8.00 på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Lagledarträff: Varje morgon 8.00 i cafétältet på tävlingsplatsen. Använd sm@jonkopingskanotklubb.se för strykningar, besättningsändringar mm

Vägning: Öppen söndag 16/7 kl 17-20. Måndag 17/7 från kl 8. Vägningstältet finns i anslutning till måltornet.

Lagledarpåsar: Det går även bra att hämta lagledarpåsar på samma tider i måltornet.

Lottningsnyckel:
Antal tävlande = nyckel
2 – 9 = final direkt
10 – 18 = 2 heat. Bästa 5:e tiden från försöken går till A-final. I K1 övriga till B-final
19 – 27 = 3 heat, 1-3 A-final. I K1 4-6 till B-final.
28 – 36 = 4 försök, 2 mellanheat, 1-4 samt 2 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-4 samt bästa 5:e tid till A-final. I K1 övriga semi-finalister till B-final.
37 – 45 = 5 försök, 3 mellanheat, 1-5 samt 2 bästa 6:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.
46 -54 = 6 försök, 3 mellanheat, 1-4 samt 3 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.