Tävlingsinformation

Frågor angående tävlingen besvaras av:

  • Överledare:  Magnus Mattsson-Mårn, Karin Johansson
  • Tävlingsledare: Dag Johansson, Per Åström
  • Sekretariat: Thomas Andersson
  • Kassör: Roland Bergstedt
  • Mål: Maria Åberg Andersson
  • Vägning: Lennart Åström

Lagledarträff första dagen 90 min före första start.

Lagledarträff övriga dagar 1 timme före första start.

 

Lottningsnyckel:
Antal tävlande = nyckel
2 – 9 = final direkt
10 – 18 = 2 heat. Bästa 5:e tiden från försöken går till A-final. I K1 övriga till B-final
19 – 27 = 3 heat, 1-3 A-final. I K1 4-6 till B-final.
28 – 36 = 4 försök, 2 mellanheat, 1-4 samt 2 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-4 samt bästa 5:e tid till A-final. I K1 övriga semi-finalister till B-final.
37 – 45 = 5 försök, 3 mellanheat, 1-5 samt 2 bästa 6:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.
46 -54 = 6 försök, 3 mellanheat, 1-4 samt 3 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.