Tävlingsinformation

Frågor angående tävlingen besvaras av:

  • Överledare: 
  • Tävlingsledare:
  • Sekretariat:
  • Kassör:

Lagledarträff: 

Lagledarträff: 

Vägning:

Lagledarpåsar:

Lottningsnyckel:
Antal tävlande = nyckel
2 – 9 = final direkt
10 – 18 = 2 heat. Bästa 5:e tiden från försöken går till A-final. I K1 övriga till B-final
19 – 27 = 3 heat, 1-3 A-final. I K1 4-6 till B-final.
28 – 36 = 4 försök, 2 mellanheat, 1-4 samt 2 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-4 samt bästa 5:e tid till A-final. I K1 övriga semi-finalister till B-final.
37 – 45 = 5 försök, 3 mellanheat, 1-5 samt 2 bästa 6:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.
46 -54 = 6 försök, 3 mellanheat, 1-4 samt 3 bästa 5:e tider till mellanheat.
Från mellanheat 1-3 till A-final. I K1 4-6 till B-final.