Tävlingsområde

Karta över tävlingsområdet

 

 

 

Aktivitetsområde

Här kommer olika aktiviteter ske under veckan, se http://www.kanotsm.se/aktiviteter/ . Iläggning av kanoter sker här på egen risk.

Bilparkering

Parkering hänvisas till Erik Dahlbergs gymnasiets parkering, Notera att det råder parkeringsförbud på Atteviks Personvagnar samt på tävlingsområdet.

Bryggor

Det kommer finnas två bryggor på norra änden av Rocksjön, här kommer finnas plats för storlek upp till K4.
Notera att vägningsbryggan inte är till för upp- och nedstigning.
Notera också att bryggan söder om läktaren är till för SM arrangörens båtar.

Kanoter

Söder om gångvägen finns plats för att lägga kanoter på gräset. Om man väljer att lägga sin kanot i klubbtältsområdet ber vi er för allas skull att lägga dem på kanottrailer och inte på gräset.

Klubbtält

Klubbtält placeras på den stora gräsytan norr om gångvägen. det kommer även finnas plats söder om gångvägen i den östra delen av parken (i höjd med aktivitetsbryggan).

Sortering

Vi värnar om vår miljö och våra paddelvatten därför uppmanar vi alla att sortera alla sina sopor.
På tävlingsplatsen finns det särskilda tunnor för matavfall. Påsar finns att hämta i måldomartornet. Vi uppmanar er att sortera övriga sopor och lämna på närmsta återvinningsstation. Återvinningsstationer finns bland annat vid Ica Maxi, Coop A6 och A6 stora parkering. Där sorterar man glas, metall, pappersförpackningar, plastförpackningar och tidningar.
Pant kan lämnas i särskilda behållare på tävlingsplatsen.
Karta återvinningsstationer